Google Workspace pro vedoucí pracovníky

Online sdílení a spolupráce, digitální sborovna, automatizace procesů.
Využijte možnosti Google Workspace na maximum i ve Vaší škole.

Anotace kurzu

Zavedli jste během "Corona krize" Google Workspace a myslíte si, že máte stále rezervy ve využití jeho plného potenciálu?

Na školení, které je zaměřeno na vedoucí pracovníky ve školství, se naučíme na příkladech vybraných škol, jak využívat online sdílení a spolupráci při řízení školy. Ukážeme si, jak snadno některé činnosti zautomatizujeme a také jaký dopad budeme mít tato transformace na fungování školy.

Školením Vás provedou vedoucí pracovníci ze škol, které používají Google Workspace dlouhodobě a mají dlouholeté zkušenosti s jejím používáním.

Základní informace o kurzu

Termín konání: leden/únor 2021

Délka školení: 8 vyučovacích hodin

Forma školení: nahrávaný webinář (4 x 90 minut, případně 6 x 60 minut)

Akreditace DVPP: ano včetně možnosti hradit ze šablon

Cena za účastníka: 2500,- Kč

Obsah kurzu

Disk Google

  • Vytvoření a nastavení tzv. “online sborovny” pro sdílení informací a dokumentů mezi zaměstnanci školy

  • Zásady sdílení souborů v online prostředí v různých scénářích mezi učiteli a vedením školy

  • Práce v režimu “Návrhy” s komentáři v dokumentech jako efektivní nástroj spolupráce (např. při tvorbě výroční zprávy školy)

  • Historie verzí jako účinný prostředek kontroly

  • Využití umělé inteligence (AI) v prezentacích a tabulkách

Formuláře Google

  • Příklady využití formulářů pro snadný sběr informací ve škole

  • Formuláře jako nástroj pro komunikaci s rodiči a žáky

  • Využití rozšíření (addons) pro generování dokumentů a nastavení jejich základního workflow

Kalendáře Google

  • Kalendář jako nástroj pro řízení úkolů a činností ve škole

  • Integrace Kalendáře do webu školy


Weby Google jako školní intranet

  • Vytvoření školního intranetu pomocí Webů Google

Gmail a Hangouts jako komunikační nástroje

  • Využívání emailu metodou GTD (Getting Things Done)

  • Chat Hangouts pro rychlou komunikaci v pracovním týmu

  • Videohovory Hangouts jako náhrada pracovních schůzek

Mobilní aplikace Google Workspace pro Android a iOS

  • Instalace a nastavení aplikací pro telefony s OS Andoroid a iOS

Projektový management

  • Delegování úkolů v prostředí G Suite

  • Využití aplikace Trello při řízení školy

Lektoři

Karel moric

ředitel ZŠ

Jan Bobek

Jan bobek

zástupce ředitelky SŠ

Radovan Jansa

Radovan Jansa

certifikovaný lektor Google