Breakout Rooms

Dílčí místnosti (breakout rooms) si prostě zamilujete.


Jsou totiž intuitivní, jednoduché na ovládání a nemusíte nic instalovat. Na kliknutí Vám rozdělí žáky na takový počet skupin, jaký si přejete. A to není všechno. Krok za krokem si společně projdeme, co nám dílčí místnosti umožňují.

K čemu dílčí místnosti používat

Dílčí místnosti se skvěle hodí, pokud:

  • potřebujete své žáky v Google Meetu rozdělit do skupin,

  • nastavit jejich náhodné rozmístění,

  • nebo skupiny časově omezit.

Pojďme si popsat pár modelových příkladů z online výuky.

Online hodina cizího jazyka s 16 žáky

Jako učitel potřebuji rozdělit žáky do čtyř skupin. V každé skupině budou žáci konverzovat na určité téma a já mohu jednotlivé skupiny průběžně navštěvovat. Na konverzaci vyhradím žákům 10 minut času. Po uplynutí této doby se žáci automaticky vrátí do hlavního videohovoru.

Online hodina zeměpisu

Probíráme téma Afrika a žáci si mají připravit ve skupinách informace k jednotlivým regionům. Vytvořím čtyři skupiny, žáky rozdělím a každá skupina si připraví například rozbor socioekonomické situace v daném regionu, který pak představí ostatním žákům.

Kde dílčí místnosti najdu?

Dílčí místnosti najdete v panelu v pravé horní části pod tlačítkem “aktivity”.

Zde také naleznete nabídku dalších funkcí, které Vám umožňují snadno zjišťovat pomocí průzkumů názorů publika, nebo nechat účastníky pokládat dotazy, které si mohou navzájem “lajkovat”.

Jak vytvořím místnosti a rozdělím žáky

Kliknutím na tlačítko “Nastavení dílčích místnosti” se zobrazí možnosti nastavení. Mohu si nastavit:

  • počet místností (celkový počet je omezený na 100)

  • pomocí časovače, za jak dlouho se účastníci automaticky vrátí do hlavní místnosti

  • náhodné rozdělení účastníků do místností. Ale samozřejmě je mohu přiřadit také manuálně

  • zrušení všech předcházejících nastavení

Nově vytvořené místnosti mají univerzální název “Dílčí relace”. Název si snadno změníme pouhým kliknutím do jejích názvu.

Poté, co jste si nastavili počet místností a také upravili jejich názvy (podobně jako zde na obrázku místnosti London a My town), vložíte do místností své žáky.

Pokud použijete tlačítko "Náhodně", dojde k automatickému rovnoměrnému rozdělení žáků do všech místností.

Také máte možnost žáky do místnosti zařadit manuálně. Stačí vzít nezařazeného žáka (v sekci Hlavní hovor) a tažením myší ho přesunout do požadované místnosti.

Pokud chcete dobu trvání rozdělení do místností omezit časem, použijte tlačítko "časovač".

Poté, co jsem žáky rozdělil do místností, mohu potvrdit tlačítkem "Otevřít místnosti".

Pohyb učitele mezi místnostmi a interakce se žáky

Místnosti jsou hotové a vy nyní uvidíte, jak se jednotliví žáci připojují do místností.

Do vybrané místnosti se jako učitel snadno připojíte tlačítkem "Připojit se".

Mezi místnostmi se můžete volně pohybovat. Pokud potřebuje nějaký žák Vaši pomoc, může o ní snadno požádat a Vám se na displeji objeví informace, který žák z jaké místnosti pomoc potřebuje.

V rámci jednotlivých místností funguje také chat, který mohou žáci pro komunikaci v rámci místnosti (třeba pro zasílání odkazů) použít.

Místnosti můžete také snadno uzavřít kliknutím na "Zavřít místnosti". Poté se místnosti uzavřou a žáci jsou vyzvání k návratu do hlavní místnosti.

Jak dílčí místnosti aktivuji

Dílčí místnosti jsou bohužel dostupné pouze v placených verzích Google Workspace pro vzdělávání. Popis jednotlivých verzí Google Workspace naleznete zde.

Můžete používat také různá neoficiální zdarma rozšíření, která se instalují jako doplněk do prohlížeče Google Chrome. U nich ale nemusí být garantována funkčnost, zvláště pokud Google změní parametry aplikace Google Meet.

Otázky a odpovědi

Mohu místnosti nastavit tak, ať si žáci sami vyberou, do které se připojí? - ne, žáky musí do místností přiřadit učitel.

Mohu během probíhající hovoru měnit počet místností? - ano

Mohu během probíhající hovoru přesouvat žáky? - ano, ale musí s tím souhlasit (tz. musí kliknut na výzvu, že budou přepojeni do jiné místnosti).

Co když se žák do dílčí místnosti nepřipojí? Mohu připojení vynutit? - ne

Co když Meet nahrávám? Nahrává se pouze dění v hlavní místnosti.

Je chat součástí exportu z nahrávaného Meetu? - ano, ale pouze z chatu v hlavní místnosti.

Funguje to na mobilech? - ano

Kolik místností mohu vytvořit? - 100

Co se stane po uzavření dílčích místností? Po zavření místnosti jste dočasně v "meziprostoru", kde se můžete navzájem bavit a systém Vás vyzývá k připojení zpět do hlavní místnosti.