Jak vytvářet vzorce a grafy v Google aplikacích

Matematika s Jamboardem

Aplikace Google Jamboard je vynikající nástroj pro vytváření interaktivních vzdělávacích aktivit pro studenty. Pokud však chcete pracovat s matematickými výrazy, tak v Jamboardu nenaleznete funkci, která by vám umožnila vytvářet matematické výrazy či grafy a vkládat je. Skvělým pomocníkem se tak může stát doplněk EquatIO. Tato aplikace je pro učitele zcela zdarma.


Jak nainstalovat doplněK EquatIO?

Instalace je velmi jednoduchá. V internetovém obchodě chrome si snadno vyhledáte a doinstalujete do vašeho prohlížeče tento doplněk - odkaz na EquatIO v obchodě chrome.

Jak doplněk aktivovat?

Práce s EquatIO je velmi jednoduchá. Po zapnutí aplikace Jamboard postačí doplněk aktivovat. V pravém horním rohu klikněte na symbol znázorňující puzzle (rozšíření) - viz obrázek a následně klikněte na rozšíření EquatIO. V prvním kroku vás aplikace vyzve ke spárování s vaším Google účtem - viz obrázek.

Práce s aplikací EquatIO

Oblíbenost tohoto doplňku spočívá v jeho jednoduchosti. Při práci v Jamboardu se vám nyní dole zobrazí nová lišta, která slouží k ovládání tohoto doplňku. Jako první doporučuji zvětšit vkládané obrázky a matematické rovnice.

Toto lze jednoduše nastavit v položce "Options" - viz obrázek a následně v novém okně v záložce "Math Otions" zvětšit velikost z Regular na "X-Large".

Editor rovnic

Nejprve vyzkoušejte první tlačítko „Editor rovnic“ - viz GIF. Vytváření rovnic je snadné a k dispozici je také galerie symbolů a předem připravených vzorců. Jakmile budete spokojeni s vytvořenou rovnicí, můžete ji snadno vložit do Jamboardu pomocí tlačítka v pravém dolním rohu "Copy Math As …". Poté z rozbalovací nabídky vyberte možnost „Image“. Rovnice je nyní zkopírována a může být snadno vložena do vašeho Jamboardu například pomocí Ctrl+V.

Psaní rukou

Další skvělou funkcí v panelu nástrojů je tlačítko „Handwriting Recognition“ - viz GIF. To vám umožní nakreslit výraz například pomocí myši nebo dotykového pera. Vaše kresba se následně automaticky převede na digitální výraz, který opět můžete zkopírovat a vložit do vašeho Jamboardu.

Editor grafů

Dalším užitečným tlačítkem na panelu nástrojů je funkce „Graph Editor“. Ta vám umožní snadno vytvářet grafy rovnic a vkládat je do Jamboardu - viz GIF.


Insert Mathspace

Asi nejzajímavější funkcí je vkládání grafických objektů - viz GIF. Tato funkce vám otevře novou kartu (po prvním spuštění je opět potřeba tuto aplikaci povolit a spojit s vaším google účtem), která umožňuje vkládání obrovského množství grafických prvků. Na ukázce vidíte vložení Vennova diagramu, který se využívá k příslušnosti prvků do množiny a vztahů mezi množinami.


Matematika V Google formulářích

Tento doplněk můžete samozřejmě využít i v dalších Google aplikacích, například v Google formulářích. V GIFu můžete vidět vložení vzorce přímo do otázky ve formuláři. V ukázce je patrná i nečekaná chyba, kterou lze snadno obejít vložením grafu přes odkaz. Celý postup je opět velmi jednoduchý a vychází z předchozích příkladů.

Zde je nutno podotknout, že tato aplikace je zcela zdarma pouze pro učitele. V případě, že chcete, aby i žáci využívali tuto službu a například vám do formuláře odpovídali opět vzorcem, tak je nutné si službu předplatit. Více informací naleznete zde.