Aktivity do on-line hodin na 1.stupni

Kurz je zaměřen na orientaci, vysvětlení a praktickou činnost v online prostředí s žáky základních škol s následnou ukázkou možného využití napříč předměty.

Anotace kurzu

Jaké aplikace používat ve svých hodinách na 1. stupni? Pojďme si společně projít ty, které na naší škole dlouhodobě používáme a jsme s nimi spokojeni.


Zaměříme se především na metodiku jejich používání v online hodině. Krok za krokem si ukážeme, jak takové hodina může vypadat.

Základní informace o kurzu

Termín konání: 11. a 12. května 2021 od 15.00 do 16.30

Délka školení: 4 vyučovací hodiny

Forma školení: webinář (2 x 90 minut)

Akreditace DVPP: ne

Cena za účastníka: 600,- Kč

Obsah kurzu

Společně se naučíme:

  • pracovat v Google Jamboardu, Učebně Google a využívat je při práci ve skupinách během online a distanční výuky

  • používat aplikace Wordwall, Kahoot, Socrative, PicCollage, WordArt, Mentimetr, Padlet

  • vyhledávat již vytvořené materiály a jejich rychlé sdílení

  • efektivně kombinovat jednotlivé aktivity

  • orientovat se v různých internetových zdrojích jako Onlinecviceni.cz, Matika.in, Gramar.in, Quizlet

  • využívat zařízení a aplikace napříč různými předměty

Lektoři

Jana Grzychová

učitelka 1. stupně

Natálie Nevřelová

učitelka 1. stupně