Efektivní hodina českého jazyka

Kurz je zaměřen na představení si různých metod, aplikací a zdrojů, na jejich propojení a využití v hodinách českého jazyka.

Anotace kurzu

Zpestřeme si hodinu českého jazyka využitím internetových zdrojů a mobilních aplikací. Vytvořme si myšlenkovou mapu, slovní mrak, plňme úkoly ve vytvořené místnosti a spoustu dalšího.


Dejme tak prostor v hodinách především žákům a udělejme výuku zábavnější a interaktivnější.

Základní informace o kurzu

Termín konání: 10. a 14. května 2021 od 15.00

Délka školení: 4 vyučovací hodiny

Forma školení: webinář (2 x 90 minut)

Akreditace DVPP: ne

Cena za účastníka: 600,- Kč

Obsah kurzu

Společně se naučíme:

  • pracovat v Jamboardu, Classroomu, Classkicku a využívat je při práci ve skupinách během výuky

  • používat aplikace Wordwall, Kahoot, Socrative, PicCollage, WordArt, Mentimetr, Padlet, SimpleMind, Gather, LearningApps, Flippity

  • vytvářet v těchto aplikacích pracovní listy a úlohy

  • orientovat se v různých internetových zdrojích jako gramar.in, skolasnadhledem.cz, umimecesky.cz, pravopisne.cz

  • využívat zařízení a aplikace napříč různými předměty


Lektoři

Natálie Nevřelová

učitelka 1. stupně

Miroslava Bartusková

učitelka 2. stupně