Free cookie consent management tool by TermsFeed Privacy Software Chrome Education Upgrade a ChromeOS Flex: Efektivní zhodnocení dostupných počítačů z darů a smysluplné prodloužení životnosti stávajícího hardware | Edugo Solutions s.r.o.

> Školení a poradenství > Chrome Education Upgrade a ChromeOS Flex: Efektivní zhodnocení dostupných počítačů z darů a smysluplné prodloužení životnosti stávajícího hardware

Chrome Education Upgrade a ChromeOS Flex: Efektivní zhodnocení dostupných počítačů z darů a smysluplné prodloužení životnosti stávajícího hardware

ChromeOS nám umožnil integrovat více než 100 počítačů různého stáří do výuky s minimální náročností instalace a snadnou centrální správou. Pedagogové a žáci získali jednotné a intuitivní prostředí pro práce s digitálními technologiemi včetně využití režimu kiosků nebo spravovaných záložek. Mohli jsme tak efektivně využít flotilu darovaných starších počítačů pro potřeby výuky.


O NAŠÍ ŠKOLE

Jsme součást státní základní školy, nabízíme vzdělávací program Montessori. Naše část školy má mírně přes 300 žáků rozdělených do trojročí, ve třídách jsou společně děti z 1.-3. ročníku, 4.-6. ročníku, 7.-8. ročníku a 9. ročník je samostatně. Jedním z pilířů montessori pedagogiky je připravené prostředí a důraz na samostatnost a odpovědnost dětí při volbě místa a pomůcek či nástrojů pro plnění zadané práce. V tomto duchu přistupujeme i k práci s výpočetní technikou, děti bez rozdílu věku mají v každé třídě jeden až tři stolní počítače a k tomu si mohou půjčovat notebooky pro svoji práci. Mimo to máme několik mobilních obrazovek, které jsou denně využívány pro prezentování, především dětmi.

VÝZVA, PŘED KTEROU JSME STÁLI

Náš  program má dlouhodobě ve škole limitovanou možnost nakupovat novou výpočetní techniku, nicméně máme historicky řadu starších počítačů a daří se nám získávat dary od donátorů z komerční sféry. Cílem je s velmi heterogenním hardwarem nabídnout dětem připravené homogenní prostředí, které by ideálně mělo reflektovat současné trendy ve využívání počítače jako nástroje pro získávání a zpracování informací, vzdělávání a seznamování s informatickými dovednostmi. Tyto cíle potřebujeme dosáhnout s minimálním personálním nasazením, není možnostech základní školy mít jeden nebo více úvazků pouze na zajištění uvedených cílů. Zároveň zvolené řešení musí být cenově dostupné a ideálně licenčně smysluplné.

ŘEŠENÍ, KTERÉ JSME ZVOLILI

Nasazení ChromeOS Flex společně s Chrome Education Upgrade kompletně naplnilo všechny požadované cíle. Děti i dospělí pracují v jednotném prostředí bez ohledu na to, kde a jaký počítač použijí, přihlašují se jednotně, aktivně využívají cloudové služby, které jsou v poslední době výrazným trendem a s velkou pravděpodobností budou součástí světa, ve kterém současné děti budu žít produktivní část svého života. Prostředí počítačů je díky propojení s Google Workspace pro vzdělávání centrálně spravované, včetně síťových tiskáren. Administrativní náročnost je ve srovnání s předchozím řešením (Linux s centrální jednotnou instalací a distribucí konfigurace tiskáren pomocí Ansible) řádově menší. Aktuálně máme přes 100 počítačů  s ChromeOS Flex a licencí Chrome Education Upgrade.

POPIS ŘEŠENÍ

ChromeOS Flex

ChromeOS Flex je bezplatný operační systém, který se vyznačuje svižností a dokonalou bezpečností (operační systém nebyl do dnešní nikdy zneužit) podpořenou kontinuální aktualizační podporou Google. Zvláště v souvislosti s blížícím se ukončením podpory Windows 10 je to skvělá cesta jak prodloužit životnost školním počítačům životnost.

Chrome Education Upgrade (CEU)

Chrome Education Upgrade je volitelné rozšíření ChromeOS Flex umožňující počítače plnohodnotně dálkově spravovat (více než 400 nastavení) , řešit filtrování nevhodného obsahu nebo zabránit žákům opisovat během online testů. Navíc umožňuje používat počítače v tzv. kioskovém režimu nebo řeší centralně spravované záložky v prohlížeči.
Licence CEU volitelným placeným doplňkem ChromeOS Flex. Doživotní cena licence na 1 počítač je 34 EUR bez DPH.

NAŠE ZKUŠENOSTI

Díky ChromeOS Flex můžeme bez problémů zařadit do školní flotily počítače z různých zdrojů, vč. velmi starých kusů, které by výkonově nebyly schopny obstát s jiným operačním systémem. Náročnost instalace je nesrovnatelně nižší, díky čemž se daří v jednom člověku na část úvazku držet v provozu počítače pro děti i dospělé, zhruba v rozsahu 100 zařízení a 8 síťových tiskáren.

Jednotnost prostředí, které mají pedagogové i děti k dispozici přispívá k tomu, že i vyučující jiných předmětů, než je informatika, mohou děti podpořit v jejich práci, viditelně to snižuje bariéru a ostych z digitálních technologií.

S výhodou využíváme pro vybrané činnosti a projekty možnost centrálně převést vybrané notebooky do režimu kiosek a tím úplně odstranit vstupní bariéru a zlepšit tak zaměření dětí na daný problém, ideální je to například pro výuku neinformatických předmětů, kdy se děti rovnou pustí do řešení online kvízů, aniž by se trápily s přihlašováním.

Díky centrálně spravovaným záložkám můžeme naprosto jednoduše distribuovat vstupní odkazy do online nástrojů, děti je tak snadno najdou tam, kde je čekají.
Kombinace Chrome Edu Upgrade s FlexOS je v současnosti ideální cesta k efektivnímu rozšíření počítačové flotily bez neúměrné zátěže na zaměstnance odpovědného za tuto oblast. Školy využívající Google služby se mohou spolehnout na snadnou integraci se stávajícím produkty, s Chromebooky a podobně. Technika vyřazená z komerční sféry takto může škole velmi dobře sloužit ještě několik let bez rizika, že licence a investice do ní zmizí se zařízením na smetišti.

O EDUGO SOLUTIONS

Jako certifikovaný Google for Education partner spolupracujeme přímo s Googlem. Zajistíme Vám hladký přechod na Google Workspace, pomůžeme s nastavením a proškolíme Vaše učitele. Dodáme vám také školní chromebooky a zajistíme licence ChromeOS Flex. Využijte s námi potenciál Google pro školy naplno!

Zaujalo Vás popisované řešení? Neváhejte nás kontaktovat!

Vykročte správným směrem ještě dnes!

Zvolte nejlepší IT řešení pro vaši školu co nejdříve! Google for Education vás nezklame.

Napište nám Zavolejte nám
Top